NIEUWS 3 SEPTEMBER 2023

ZORG HEEFT OOK EEN OPBRENGSTENKANT

De discussie over de houdbaarheid van de zorg richt zich vrijwel geheel op de kostenkant. Met opzet wellicht? Maar gezondheid en zorg dragen niet alleen in belangrijke mate bij aan het welzijn en welbevinden van de burgers, maar hebben ook in economische zin hoge opbrengsten

Gezondheidsbaten voor het individu zijn bijvoorbeeld een toename in de levensverwachting (kwantiteit), een betere kwaliteit van leven en een betere inzetbaarheid van mensen. Bij dat laatste gaat het om gezondheid als middel om bijvoorbeeld een inkomen te kunnen verwerven of maatschappelijk actief te zijn. Ook draagt een gezonde bevolking bij aan goed burgerschap, onder meer in de vorm van vrijwilligerswerk en het verlenen van mantelzorg. Naast individuele zijn er ook externe baten die ontstaan doordat de gezondheid van een individu ook ten goede komt aan anderen: gezonde mensen besmetten anderen niet, doen minder een beroep op hulp en voorzieningen en dragen meer bij aan maatschappelijke productiviteit en participatie. Het is zo jammer dat als het om de zorg gaat altijd naar de kostenkant gekeken wordt.

Geef ouderenzorg zuurstof!

Een grote groep Noordelijke ouderenzorginstellingen heeft besloten om 5 september uit te roepen tot de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. De zorginstellingen willen dat de Tweede Kamer de financiële kortingen voor de ouderenzorg ongedaan maakt.

Volgens deze organisaties is het belangrijk dat de Tweede Kamer actie onderneemt tijdens de besprekingen over de Rijksbegroting voor volgend jaar. Het aftreden van het kabinet biedt geen directe oplossing, aangezien de kortingen al zijn verwerkt in de plannen voor 2024. Om hun zorgen duidelijk te maken, zijn de Noordelijke ouderenzorginstellingen een online petitie gestart. Op dinsdag 5 september zullen zij deze petitie aanbieden aan het ministerie van VWS, op dezelfde dag dat de Tweede Kamer weer vergadert na het zomerreces. De online petitie heeft inmiddels meer dan 25.000 handtekeningen opgebracht.

LANGER VITAAL THUIS

Zo lang en fit mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen met kwaliteit van leven, dat is waar we u met het Langer Vitaal Thuis programma mee kunnen helpen. Door omstandigheden, ziekte of ouder worden lukken dingen die u voorheen nog zelfstandig kon misschien niet meer zo goed en heeft u bijvoorbeeld thuiszorg of hulp bij huishouden nodig. Met het Langer Vitaal Thuis programma kan u worden geholpen, in uw eigen vertrouwde omgeving, uw zelfredzaamheid te behouden of verbeteren. Het programma duurt maximaal twaalf weken, waarin we u met een team van (zorg)professionals begeleiden, coachen en ondersteunen in het behouden of verbeteren van zelfredzaamheid op een manier die bij u past. In het team zijn o.a. de wijkverpleegkundige, wijkteamconsulent en ergotherapeut betrokken. Heeft u vragen? U kunt hiervoor contact opnemen met: Wijkteamconsulent Gemeente Schagen: (0224) 210 400. Het wijkteam is bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 15.30 uur.

Activiteiten september

DONDERDAG 7 september: De notaris komt langs. Aanvang: 14.00 uur

VRIJDAG 8 september: Klaverjassen. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur). Starten met loting.

VRIJDAG 15 september: Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

Afbeelding met buitenshuis, Container, gebouw, deur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Activiteitengebouw SBOS, Acaciaplein 400, Schagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *