NIEUWS 16 APRIL 2022

Hoorrecht pensioenwet

De nieuwsbrief bericht over het hoorrecht dat straks kan worden uitgeoefend bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling waarover veel te doen is. In de brief wordt melding gemaakt dat de voorzitter van de Koepel John Kerstens graag uitgenodigd wil worden voor het geven van uitleg over de nieuwe pensioenwet. Ik verneem graag van u, de leden, of u wil dat het bestuur hem uitnodigt om naar Schagen te komen.

Wat moet u doen als je gebeld wordt door een onbekend, buitenlands nummer?

Er zijn ook criminele bellers actief. Vaak bellen zij vanuit landen buiten Europa, zoals bijvoorbeeld Algerije. Je ontvangt een gemiste oproep van een telefoonnummer dat je niet kent, waardoor je toch benieuwd bent wie er gebeld heeft. Bel je terug, dan hoor je een bandje of alleen een kiestoon, maar zonder dat je het door hebt lopen de kosten dan al flink op. Het is verstandig om niet op te nemen en niet terug te bellen. U kunt ook eerst het nummer op zoeken in Google. Misschien ziet u meer klachten voorbijkomen of staat het nummer al bekend als frauduleus. Dan weet u zeker dat u niet moet terugbellen.

Zwaar hoofdletsel en hersenschade voorkomen

Van alle Nederlanders die een val maken tijdens het fietsen, heeft een derde last van hoofd- of hersenletsel. In de meeste gevallen (86 procent) spreken we van hersenletsel. De kans op ernstig hoofdletsel na een val neemt met 60 procent af bij het dragen van een fietshelm en de kans op dodelijk hoofdletsel neemt met 71 procent af. Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) komt het neer op een reductie van 85 dodelijke en 2500 tot 2600 ernstige verkeersongevallen. Het dragen van een helm zou vooral helpen onder 70-plussers: per jaar kan dit een reductie van 45 tot 50 verkeersdoden en 900 ernstige gewonden voorkomen. Er zijn helmen met luchtopeningen voor meer ventilatie, helmen die je strakker of losser kunt zetten voor het geval je er een muts onder wil dragen of een helm met vizier. Voor die laatste variant geldt wel dat hij je zicht niet mag belemmeren (Bronnen: VVN, SWOV).

Kleinkind in huis nemen heeft gevolgen

Bent u gepensioneerd en verandert de samenstelling van uw huishouden, dan kan dat gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. Als u alleenstaand bent, krijgt u immers een hoger AOW-bedrag dan wanneer u samenwoont. Of er iets verandert in uw situatie als uw (klein)kind komt inwonen, hangt van meerdere factoren af. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Is uw (klein)kind ouder of jonger dan 18 jaar? Welke bijdrage levert hij of zij aan het huishouden? Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan wat in uw situatie de gevolgen zijn. En wat als u juist bij uw (klein)kinderen gaat inwonen, bijvoorbeeld omdat u mantelzorg nodig heeft? Dat heeft geen gevolgen voor uw AOW. Het kabinet heeft weliswaar overwogen om in dit soort situaties op uw AOW te korten. Maar die maatregel is in 2017 definitief gestrand. Gelukkig maar. Als uw (klein)kind in komt wonen of als u juist bij hem of haar intrekt, heeft dat bijvoorbeeld ook gevolgen voor uw huurtoeslag en uw indicatie voor huishoudelijke hulp van de gemeente. Die zegt ‘u hebt er al één.

Website is leesbaarder

Heeft u al naar de nieuwe website gekeken van de SBOS? Onlangs is de achtergrondkleur (groen) lichter gemaakt en de letters vet. Dit bevordert de leesbaarheid van de teksten. De website is te bereiken door de klikken op www.ouderenschagen.nl

Op de website valt veel te lezen over de activiteiten die de ouderenbonden organiseren voor de leden van KBO en ABOS en er is veel nieuws.

Uitstapje ABOS in het najaar

Komt er ook een uitstapje in het najaar voor de leden van ABOS? Het begint erop te lijken. Leo Wilms wil er nog weinig over kwijt. We gaan varen, is het enige dat hij na lang aandringen wil zeggen. Het bestuur moet het allemaal nog goed vinden. Houd de zondagsmails en het Maandbericht in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *