NIEUWS 12 NOVEMBER 2023

Pensioenwet weer in revisie?

De inkt van de nieuwe pensioenwet is amper droog of verschillende politieke partijen roepen alweer dat de zwaarbevochte wet van tafel moet. Of dat ‘gebreken in het huidige stelsel’ moet worden aangepakt., Een van de ingrijpendste voorstellen is om pensioendeelnemers ‘instemmingsrecht’ te geven. Zij zouden dan binnen een fonds collectief mogen bepalen of het pensioen dat ze hebben opgebouwd al dan niet overgaat naar het nieuwe stelsel. Dat alle pensioenen nu verplicht overgaan als een fonds daartoe besluit, vindt lijsttrekker Omtzigt een aantasting van keuzevrijheid en eigendomsrecht(Volkskrant). Heeft hij gelijk?  Is de kans groot dat het rechtszaken gaat regenen? Nog een vraag: hoeveel geld blijft er aan de strijkstok hangen? Vragen genoeg dus.

Activiteiten november

MAANDAG 13 november: Uitleg pensioenwet door voorzitter Van De Koepel Gepensioneerden. Aanvang 15.00 uur.

WOENSDAG 15 november: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. (Zaal open 13.00 uur).

VRIJDAG 17 november: Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

Meedoenregeling 65+’ers

Heeft u een laag inkomen (AOW en een klein pensioentje) dan kunt u in aanmerking komen voor de Meedoenregeling van de gemeente Schagen. U hoeft dan niet te betalen als u wilt zwemmen of meedoen aan een sport of aan line dancing of gymnastiek. Schroom niet en bel voor informatie Wonen Plus Welzijn. U kunt daar ook een aanvraag doen via de Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA’s). Zij zijn bereikbaar via (0224) 273 140 of per mail via info@wonenpluswelzijn.nl

Armenzorg: grote zorgen over de zorg Senioren

Senioren maken zich ernstige zorgen over de gezondheidszorg en ouderenzorg in Nederland. Dat zien we terug in de keuze voor belangrijkste thema’s, waarbij gezondheidszorg en ouderenzorg de topprioriteiten zijn voor respectievelijk 55% en 48% van de ondervraagden. “We kunnen niet langer klakkeloos meer aannemen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is in Nederland wanneer we het nodig hebben, ”concludeert de Koepel voor Gepensioneerden. Zorgarmoede sluipt de samenleving in.

Hulpmiddelenkoffer

Vegro, experticecentrum voor hulpmiddelen is vanaf heden de leverancier van Samen voor de zogeheten hulpmiddelenkoffer. Het gaat hierbij niet om zomaar een samenwerking, maar een overeenkomst uniek in Nederland. De samenwerking tussen woonzorggroep Samen en Vegro is 6 november formeel vastgelegd. Vegro levert Samen namelijk hulpmiddelen volgens een bijzonder concept. Door een zogeheten hulpmiddelenkoffer beschikbaar te stellen, kunnen hulpmiddelen na oefenen, direct ingezet worden bij de cliënt, zonder dat hier een besteltijd aan gebonden is en zonder dat Samen hiervoor financieel verantwoordelijk is. De factuur komt direct bij de cliënt terecht, zodra het hulpmiddel weer voor de koffer besteld wordt.

Zelfgekozen levenseinde bij ‘voltooid leven’

Kiezers blijken een stuk progressiever als het gaat om een zelfgekozen levenseinde dan politieke partijen zelf. Ook de achterbannen van conservatieve partijen willen bij een ‘voltooid leven’ hulp bij zelfdoding mogelijk maken. Ruim 80 procent van de kiezers vindt dat iemand die niet verder wil leven geholpen moet kunnen worden om een einde aan diens leven te maken. Dat blijkt uit de antwoorden van de bijna 200.000 mensen die de stemwijzer van Kieskompas hebben ingevuld. Met name de christelijke partijen reageren negatief op het voorstel. Zo wil ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker dat D66 stopt met het “doordrammen” van de Wet voltooid leven. Ook de SGP waarschuwt kiezers op X dat ‘alle seinen op rood’ staan voor het ‘voltooid leven-plan’ van D66. ‘Open je ogen, kies voor het leven’, schrijft lijsttrekker Chris Stoffer.

Digitale hulp: Pieter helpt!

Hebt u problemen met uw computer, tablet of printer? Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. U kunt hem wel een email sturen: help@dentoom.net met uw telefoonnummer. Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.

Afbeelding met buitenshuis, Container, gebouw, deur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Activiteitencentrum van SBOS aan het Acaciaplein

Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?

Organisaties mogen uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven als daar een goede reden voor is. En als zij zich houden aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn verschillende situaties waarin organisaties uw persoonsgegevens mogen doorgeven aan anderen:

Uw toestemming

Met uw toestemming kunnen organisaties uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn.

Uitvoeren van een overeenkomst

Heeft u een overeenkomst met een organisatie? Of gaat u die sluiten? Dan kan de organisatie uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van die overeenkomst. Zo kan een telecombedrijf uw persoonsgegevens aan een postbedrijf geven. Bijvoorbeeld om een mobiele telefoon bij u thuis te laten bezorgen.

Wettelijke verplichting

Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Een voorbeeld van zo’n verplichting is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zo kan de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Uw vitaal belang

Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak

De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken. Het Openbaar Ministerie (OM) mag bijvoorbeeld informatie doorgeven over een fraudezaak aan verzekeraars.

Geen extra korting meer Fitness

SBOS stopt per 1 januari 2024 met het uitbetalen van de extra korting voor Fitness voor ouderen op het adres Kaagweg 21. De reden is dat SBOS te maken krijgt met stijgende kosten waardoor het moeilijk wordt de eindjes aan elkaar te knopen. Het bestuur hoopt dat de deelnemers hiervoor begrip kunnen opbrengen. Aan de korting van Fitness Schagen verandert niets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *