NIEUWS 3 SEPTEMBER 2023

ZORG HEEFT OOK EEN OPBRENGSTENKANT De discussie over de houdbaarheid van de zorg richt zich vrijwel geheel op de kostenkant. Met opzet wellicht? Maar gezondheid en zorg dragen niet alleen in belangrijke mate bij aan het welzijn en welbevinden van de burgers, maar hebben ook in economische zin hoge opbrengsten…

Continue reading