Organisatie

ORGANISATIE

In 1992 besloten de drie ouderenbonden in Schagen (KBO Noord-Holland en ANBO, PCOB) besloten de handen ineen te slaan. Het bleek dat op vele terreinen de doelstellingen hetzelfde waren.

De verschillende overtuigingen vormden geen enkel beletsel om voor het belangrijkste doel samen te werken, namelijk de behartiging van de belangen van de leden van de drie bonden. In 2016 is er een einde gekomen aan ANBO-Schagen. Hiervoor is in de plaats gekomen ABOS. Op 31 december 2022 is de PCOB opgeheven. U kunt geen lid worden van SBOS. Wel van een van de drie bonden. Zie elders op deze website.

SBOS organiseert verschillende activiteiten in het activiteitengebouw ‘Onder de Acacia” aan het Acaciaplein, nummer 400.

Via “Maandbericht” wordt ieder lid van de drie bonden thuis op de hoogte gesteld van recente en toekomstige activiteiten. De SBOS heeft het activiteitencentrum “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400.

In “Onder de Acacia’s” vinden veel bijeenkomsten van andere organisaties plaats en is er dagelijks een inloopochtend voor de buurt. SBOS organiseert een vakantieweek en dagtrips. SBOS werkt goed samen met Stichting Wonen Plus Welzijn bij voorlichtings- en zomeractiviteiten. Als lid van een aangesloten bond kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte.

SBOS werkt samen met Ouderen Vereniging Zijpe

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. Arthur Brand, voorzitter
Dhr. Eugeen Hoekstra, vicevoorzitter
Mevr. Ineke Kniese, penningmeester
Dhr. Ruud Bakker, secretaris

Samenwerkende ouderenbonden in SBOS:
KBO Noord-Holland, afdeling Schagen
Voorzitter dhr. A. Brand
Secretaris  dhr. J.W.A. van Hees

ABOS
Voorzitter dhr. E. Hoekstra
Secretaris  dhr. B. Schaap

Reacties zijn gesloten.