NIEUWS VAN 6 FEBRUARI 2023

 

Veel mensen kunnen niet bankieren                

Het is een schande dat de banken hun filialen sluiten, terwijl er zoveel behoefte is aan hulp en ondersteuning van met name ouderen (maar ook jongeren en mensen die leesblind zijn) die het digitale bankieren niet machtig zijn. Het gaat om maar liefst 2,6 miljoen mensen. In Schagen zagen we de ene bank na de andere vertrekken. De banken beloven dat er een servicepunt komt. Niet dus. De banken hebben in een reactie op het rapport van De Nederlandsche Bank al aangegeven dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. De belangenorganisaties zijn blij met deze toezegging. ‘Maar’, waarschuwen ze: ‘Dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering.’

Activiteiten

VRIJDAG 10 februari: Klaverjassen. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur). Starten met loting.

WOENSDAG 15 februari: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)

Jaarvergadering ABOS 22 MAART

ABOS houdt haar jaarvergadering op woensdag 22 maart  in ‘Onder de Acacia’s”. Alle leden en gasten zijn hartelijk welkom. De vergadering zal worden opgeluisterd door plaatsgenoot en muzikant Jan Valkenier.  Mooie liedjes, gedichten, lekkere koffie met iets lekkers en een drankje en een hapje staan garant voor een onderhoudende en gezellige middag. Aanvang: 14.00 uur.

Sterfteoverschot in Schagen

Schagen kampt met een sterfteoverschot. Dit betekent dat er in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan dat er worden geboren.  In 2020 zijn in de gemeente Schagen 312 kinderen geboren tegenover 469 overlijdens. Dat zijn 157 inwoners minder. Het grootste verschil tussen geboortes en overlijdens doet zich voor in februari (18 versus 41) en december (27 versus 45).

Ook in 2021 is er sprake van een sterfteoverschot. In dit jaar werden 388 kinderen geboren tegenover 523 overlijdens. Dat zijn 135 minder inwoners. Opmerkelijk is de maand juli omdat in deze maand 45 kinderen werden geboren en evenveel mensen stierven.

Vorig jaar zijn tot en met november 337 kinderen geboren en zijn 451 mensen gestorven. Dus ook vorig jaar overleden meer mensen dan het aantal geborenen. Hoewel de cijfers van december nog niet bekend zijn valt het negatieve overschot waarschijnlijk iets minder groot uit dan in de jaren 2020 en 2021.

Toch is het niet zo dat Schagen qua bevolking krimpt. In januari 2020 telde Schagen 46.483 inwoners tegenover 47.428 in november 2022. Een toename van 945 inwoners. De toename is toe te schrijven aan het feit dat zich in Schagen meer mensen vestigen dan vertrekken. Het positieve verschil komt door de komst van arbeidsmigranten en vluchtelingen uit Oekraïne.

Bomenplant

In onze gemeente zijn afgelopen jaar 300 nieuwe bomen geplant. De meeste bomen zijn geplant in Oudesluis, ’t Zand, de noordkant van Schagen, Schagerbrug, Sint Maarten, Sint Maartensbrug en Warmenhuizen. De nieuwe bomen zijn nu nog goed te herkennen omdat er een stuk zwarte grond rond de bomen ligt. In dat stuk is de bodem losgemaakt en is er compost en voedingsstoffen doorgemengd zodat de boom goed kan groeien.

Filmmiddag met een gezellige leuke film

Op woensdag 15 februari wordt de vermakelijke film Westside Story vertoond. De film Westside Story wordt beschouwd als een van de grootste musicalfilms aller tijden en wordt genoemd als “cultureel historisch belangrijk” en werd genomineerd voor 11 Academy Awards en won er 10, waaronder de beste film.

Het verhaal omvat twee rivaliserende straatbendes de Jets en de Sharks die tegen elkaar strijden voor hun territorium en respect. De Jets-leider Tony en Maria, het zusje van de Sharks-leider worden verliefd. Hun liefde is gedoemd te mislukken. De film is ongeveer 149 minuten lang en zal ongeveer tot 16:15 duren. Onkostenvergoeding 2,50 euro. Koffie en thee zijn gratis. Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur

Belastingen

Er komt weer een bijeenkomst over Belastingen door Kees Rodenburg. Noteer maar alvast: woensdag 1 maart om 14.00 uur in “Onder de Acacia’s”. Kees zegt dat hij al bezig is met de voorbereiding. U weet het dat de inkomstenbelasting een taai onderwerp is en daarom is het goed dat u uw licht opsteekt bij de deskundige die Kees eenmaal is.

ABOS GAAT NAAR ABDIJ EGMOND

Op 1 juni gaan we met de bus naar de abdij in Egmond. Het belooft weer een mooi uitstapje te worden. Er zijn nog plaatsen vrij. De eigen bijdrage is 5 euro per persoon. U kunt zich aanmelden bij Leo Wilms, telefoon 06-53413898. U gelieve niet te bellen op maandag en woensdag tussen 8.45 uur en 17.30 uur. Leo is dan even niet bereikbaar. Via email kan ook: wilmskoops@quicknet.nl

Seniorencoalitie wil meer woon-zorgcomplexen

De Seniorencoalitie roept de Tweede Kamer op nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen. Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd, schrijft de Seniorencoalitie in een brief aan de Kamerleden. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt. Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief.

Nieuwe leden ook in 2023

Zoals u weet blijven mensen zich aanmelden bij ABOS. Het bestuur vindt dit fantastisch. De doelstelling is 250 leden. We zijn goed op weg want het zijn er nu 230. Nog twintig te gaan en de vlag kan uit. Voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer.

Wat moet u doen als u een betaalpas vindt?

Wie zijn betaalpas kwijtraakt, doet er goed aan die direct online te blokkeren. Maar wat moet u doen als u die van een ander vindt op straat of in de trein? Nu steeds meer banken hun lokale filialen sluiten, is het ding daar even afleveren er niet meer bij. U kunt naar de politie stappen, maar die stuurt u door naar de gemeente. Op de website van de politie staan de volgende tips te lezen: “Voorwerpen die u op straat vindt, zoals een paspoort, sleutels of portemonnee, levert u in bij de gemeente. Een onbeheerd voorwerp op straat is wettelijk eigendom van de gemeente. Als u op straat iets vindt, dan kunt u het ook bij uw gemeente melden. Daarnaast wijst de politie op het bestaan van 2 verschillende websites die hier speciaal voor in het leven zijn geroepen, namelijk verlorenofgevonden.nl en ilost.nl. Daar kunt u melden dat u een voorwerp hebt gevonden. Meer dan 80 procent van de Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij deze initiatieven.

Informatie Digitale Overheid

Hebt u hulp nodig bij het afwikkelen van digitale overheidszaken? Dan kunt u terecht in de bibliotheek in Schagen. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. In Schagen kan men terecht op donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Digitale hulp

Hebt u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *