NIEUWS 13 MAART 2023   

Naar de stembus   

Deze week is een belangrijke week want woensdag moeten we naar stembus. Niet moeten maar mogen. Een stem uitbrengen is een recht maar ook een voorrecht. Dit laatste besef je goed als je weet dat in heel veel landen verkiezingen niets voorstellen omdat de uitslag al van tevoren vast staat. Ouderenbond KBO-PCOB roept op om te kiezen voor een seniorvriendelijke provincie  met als basisregels:

1. Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale politiek kunnen herkennen.

2. Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid en

3. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen. Er is nog veel te doen!

Recente activiteiten

WOENSDAG 15 maart: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. (zaal open 13.00 uur.

VRIJDAG 17 maart: Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

MAANDAG 20 maart: Klassieke muziekluistermiddag: Aanvang 13.45 uur

Klassieke Muziekmiddag

IMG-20220611-WA0002 Klassieke muziek, derde maandag van de maand , dus op 20 maart! Voor deze samenkomst gaan de meeste stemmen gelden en gaan we een keuze maken uit onze discografie! U weet ‘t, we hebben een doos met 42 klassieke CD’S met uitgebreide toelichtingen die we te weinig gebruiken. U krijgt een numeriek overzicht van de componisten waaruit u uw favoriete muziek kunt kiezen en voor zover de tijd het toelaat, draaien we de meest gekozen componisten. Was u ook aanwezig op de muziekmiddag in februari, dan heeft u het overzicht toen al meegekregen om thuis rustig uw favoriete componist  te bepalen.

Om 13.15 gaat de deur open om dan om 13.45 te starten. Wees welkom, beste mensen, tot dan! Ad Hasselton, 0224-227412 adhasselton@hotmail.nl

Nieuwe website

Goed nieuws! Eindelijk is het zover. Na een lange tijd van hard werken is de website van de Samenwerkende Ouderenbonden (SBOS) klaar en kan iedereen hem zien en lezen. De website is te bereiken door de klikken op www.ouderenschagen.nl

Op de website valt veel te lezen over de activiteiten die de ouderenbonden organiseren voor de leden van KBO en ABOS. Elk jaar wordt een vakantiereis georganiseerd en worden er met de bus uitstapjes gedaan naar verschillende leuke plekjes in onze provincie. Verder zijn er voorlichtingsberichten over belastingen, zorg en welzijn en komt de notaris langs met nieuwe informatie.

Statenverkiezing

Op woensdag 15 maart kunt u naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. U stemt weliswaar indirect voor de samenstelling in de Eerste Kamer, maar in 1e instantie gaat het om het beleid in uw eigen provincie. Wat zijn de meest prangende kwesties in de provincie waar u woont? Openbaar vervoer speelt ook in Noord-Holland een belangrijke rol. Met name het gebied buiten de grote steden is sterk afhankelijk van openbaar vervoer. Het is de vraag of de provincie het ov toegankelijker wil maken.  Naast stikstof, verzilting, dalende bodem en verdozing van de leefomgeving, asielzoekersopvang en woningnood staat de balans tussen milieu en economie centraal. Schiphol en Tata Steel bieden werkgelegenheid in de provincie. Maar ze zorgen ook voor overlast en zijn niet de meest milieuvriendelijke bedrijven. (Bron: Max)

Kabinet moet lage middeninkomens blijven steunen

De Koepel Gepensioneerden en de andere organisaties binnen de Seniorencoalitie vinden dat het kabinet de koopkrachtmaatregelen niet al te rigoureus moet beperken. Anders lopen met name ouderen met een laag middeninkomen het risico volgend jaar flink aan koopkracht te verliezen.

Huren

Het is mogelijk dat derden ruimte huren in ons gebouw “Onder de Acacia’s”.  We kunnen wat meer huurders gebruiken. Ook omdat dit geld in het laatje brengt. Kent u verenigingen en mensen die op zoek zijn naar zaalruimte? Verwijs hen door naar onze beheerder Nico Bellis. Zijn telefoonnummer 06 212 33 700.

De WOZ

Bij miljoenen huishoudens valt de WOZ-brief weer op de mat en daardoor ga je méér belasting betalen. Bezwaar maken is niet moeilijk, maar je kunt het ook gratis laten doen, al raadt de gemeente dat meestal af.

Klopt mijn WOZ-waarde?

Als eerste kun je de WOZ-beschikking van de gemeente controleren en eventueel het taxatierapport opvragen. Kijk dan naar het aantal vierkante meters en de referentiepanden. Dat zijn woningen die rond de peildatum verkocht zijn en volgens de gemeente vergelijkbaar zijn met jouw huis. Maar misschien hebben die woningen een dakkapel, een uitbouw, zonnepanelen, dubbel glas of iets anders, waardoor de vergelijking niet meer klopt. Ook overlast en de ligging kan de waarde verminderen, zoals een drukke weg en ook de staat van onderhoud is van invloed op de waarde. Bij het WOZwaardeloket.nl kun je makkelijk zien wat de WOZ-waarde van huizen in de buurt is.

Bezwaar maken tegen de WOZ is niet moeilijk, bij sommige gemeenten volstaat een telefoontje of e-mail. Werkt dat niet? Dan kun je formeel bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking en dat kan met een gratis voorbeeldbrief WOZ bezwaar. Dat moet binnen zes weken na ontvangst van de beschikking. Je kunt in deze brief aangeven dat je je zaak graag mondeling wilt toelichten.

Waterschapverkiezingen

Aanstaande woensdag zijn er ook verkiezingen voor de waterschappen. In onze regio is dit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het hoofdkantoor in Heerhugowaard. Zestien partijen doen mee. Wilt u weten waar deze partijen voorstaan? Klik dan op www. hhnk.nl en klik door naar verkiezingen.

De waterschappen hebben drie hoofdtaken: veilige dijken, voldoende water en schoon water – waterbeheer dus, in de breedste betekenis van het woord. In de praktijk zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het dijkonderhoud, maar ze beslissen ook over bijvoorbeeld de begroeiing van oevers en slootkanten. Daarnaast is waterzuivering een taak van de waterschappen.

Persoonsgegevens niet zomaar opsturen

Deel verder dus nooit zomaar uw legitimatiebewijs of andere persoonsgegevens. Hiermee voorkomt u de kans op identiteitsfraude. Oplichters kunnen namelijk gemakkelijker aan uw gegevens komen dan u denkt en maken hier misbruik van. Een organisatie mag uitsluitend een volledige kopie van uw identiteitsdocument vragen als zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Een volledige kopie betekent dat alle persoonsgegevens zichtbaar zijn. Een aantal voorbeelden van organisaties met zo’n wettelijke taak zijn bijvoorbeeld: werkgever, een bank, een creditcardmaatschappij, levensverzekeraars en de notaris. Meer informatie over dit onderwerp en wanneer u als burger wel of niet een kopie van een identiteitsdocument moet verstrekken, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Bron Max).

Nieuwe leden ook in 2023

Er gaat geen week voorbij of er meldt zich iemand om lid te willen worden van ABOS. Zoals u weet blijven mensen zich aanmelden bij ABOS. Voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer.

Informatie Digitale Overheid

Hebt u hulp nodig bij het afwikkelen van digitale overheidszaken? Dan kunt u terecht in de bibliotheek in Schagen. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. In Schagen kan men terecht op donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Digitale hulp

Hebt u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *